Μια αναρχοκομμουνιστική άποψη για την πατριαρχία

Η κομμουνιστική επανάσταση δημιουργεί αυτόματα τη σεξουαλική χειραφέτηση. Έτσι, υπάρχει ανάγκη να παλέψουμε ενάντια στο σεξισμό, αλλά δεν υπάρχει καμιά επιτυχία χωρίς τον κομμουνισμό. Μόνο εάν ο αναρχικός κομμουνισμός κατανοήσει ότι ο αγώνας ενάντια στην πατριαρχία, σε όλες της μορφές της, καθίσταται όλο και περισσότερο απαραίτητος και μόνο εάν όλοι οι σύντροφοι, αρσενικοί και θηλυκοί, αφιερωθούν με ειλικρίνεια και αληθινά στον αγώνα ενάντια στην πατριαρχία, θα είμαστε σε θέση να δημιουργήσουμε ελεύθερες σχέσεις μεταξύ των γυναικών και των ανδρών τη στιγμή της επανάστασης, γνωρίζοντας ότι οπουδήποτε στην κοινωνία συνεχίζει να υπάρχει η πατριαρχία τότε δεν υπάρχει καμία ελευθερία, καμία αλληλεγγύη και κανένας αναρχισμός.

Μια αναρχοκομμουνιστική άποψη για την πατριαρχία Αναρχοκομμουνιστική Πρωτοβουλία Ινσταμπούλ

This entry was posted in Αντιπατριαρχικός αγώνας, κείμενα, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων and tagged , , , , . Bookmark the permalink.