Ο αναρχισμός στη Χιλή, 1890-1940, 1940-2020 (video)

Ο Αναρχισμός στη Χιλή, μέρος 1º: 1890-1940

Η Χιλή έχει μια κυβέρνηση που έχει γίνει διάσημη για την ωμή καταστολή και τις συστηματικές δολοφονίες από τα κατασταλτικά της όργανα, για να προστατεύσει το πολιτικό και οικονομικό της μοντέλο. Η Χιλή όδευε προς για μια επανάσταση, που κατευνάστηκε από τους δήμιούς της μέσω της θεσμοποίησης της εξέγερσης. Αυτό δεν ήταν κάτι νέο, στη Χιλή στα τέλη του 19ου αιώνα έφτασαν οι αναρχικές ιδέες στην καταπιεσμένη τάξη, έγιναν κτήμα ατομικοτήτων και συνδικάτων που πυροδότησαν τις επαναστατικές τους ιδέες σε διαφορετικές γωνιές της χώρας, ωστόσο, η διασπορά των αγωνιστών, ο αυταρχισμός των κυβερνήσεων, η θεσμοποίηση της συνδικαλιστικής εξέγερσης που μετατράπηκε σε ρεφορμισμό και η δραστηριότητα μέσα στα πολιτικά κόμματα σηματοδότησαν ένα πριν και ένα μετά στην ιστορία του Χιλιανού αναρχισμού. Το πρώτο βίντεο για τον αναρχισμό στη Χιλή αφορά την περίοδο από το 1890 έως το 1940.

Σε αυτό το δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε πως ο αναρχισμός στην χιλιανή περιοχή φαινόταν να πεθαίνει και να αναγεννιέται κάθε στιγμή, την διάσπαση και την ανάμιξη των πολιτικών κομμάτων. Η χαμηλή επιρροή στη νεολαία έδειχνε πως αυτές οι ιδέες τείνανε να θαφτούν από κάποιον πολιτικό αρχηγό ή από τις ενεργές δικτατορίες. Αλλά αυτές οι ιδέες επιβίωσαν στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, ανάμεσα στους δρόμους, τις εκδόσεις, τις εξορίες, και μέσα από πολλές δυσκολίες κατάφεραν να δυναμώσουν ξανά στις δεκαετίες των 90’ς και 2000’ς. Επανήλθαν με νέους προβληματισμούς και μια δυναμική που μας δίνει να καταλάβουμε το σύγχρονο αναρχικό ρεύμα στην δημοκρατία καταστολής στη Χιλή.

This entry was posted in Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή, ταινιοθήκη, Ταξικοί αγώνες and tagged , , . Bookmark the permalink.