Το Αναρχοσυνδικαλιστικό περιοδικό Views and Comments, Ν.Υόρκη 1955-1966

Το αναρχοσυνδικαλιστικό περιοδικό Views and Comments εκδιδόταν στη Ν. Υόρκη από την Libertarian League, στην περίοδο το 1955 ως το 1966, από τους Sam Dolgoff, Esther Dolgoff και Russell Blackwell (ιδρυτές της Libertarian League από το 1954). Παρότι το υπόβαθρο της ομάδας αποτελούνταν από την αναρχική κοινότητα των – μεγάλων σε ηλικία πλέον – μεταναστών/ριών σε αμερική, το περιοδικό και η ίδια η ομάδα βρήκαν πολύ μεγάλη απήχηση στη σπουδάζουσα νεολαία και τους κύκλους επιρροής της (πανεπιστήμια και κολέγια).

Η Libertarian League επίσημα ως οργάνωση ποτέ δεν αυξήθηκε σε μέλη πέρα από τον κύκλο επιρροής των Dolgolffs και Blackwell στη Ν.Υόρκη. Η οργάνωση είχε πραγματοποιήσει ένα διεθνές συνέδριο στην Youngstown, Ohio το 1959 και επικεντρώθηκε κυρίως στην έκδοση του αναρχοσυνδικαλιστικού περιοδικού Views and Comments, όπως επίσης και με την διοργάνωση διαλέξεων και δράσεων σχετικά με την αλληλεγγύη στις/στους αναρχικές/ούς στην ισπανία που αντιμετώπιζαν ποινές εκτέλεσης και στο αμερικάνικο εργατικό κίνημα.

Το περιοδικό προωθούσε κυρίως τον αναρχοσυνδικαλισμό και τον ελευθεριακό σοσιαλισμό ως πολιτικές κοινωνικής αλλαγής, και περιλάμβανε πολλά άρθρα σχετικά με το διεθνές συνδικαλιστικό κίνημα, τα πρώτα χρόνια του αμερικανικού κινήματος για τα κοινωνικά δικαιώματα, κριτικές στον “επιχειρηματικό συνεταιρισμό”, και πολεμικές κριτικές ενάντια στον κρατικό σοσιαλισμό.

Τα τεύχη εδώ

This entry was posted in Αναρχοσυνδικαλισμός, Περιοδικά and tagged , , , . Bookmark the permalink.