Ο ρόλος των αναρχικών στην Οκτωβριανή Επανάσταση

Οι συντάκτες της Golos Truda συνοψίζουν εύλογα: “Ο Αναρχισμός δεν είναι μόνο μια ιδέα, ένας στόχος· είναι, πριν απ’ όλα τ’ άλλα, επίσης μια μέθοδος, ένα μέσο αγώνα για τη χειραφέτηση της [ανθρωπότητας] (…) Δεν μπορεί κάποιος να επιτύχει τον Αναρχισμό με κανένα τρόπο εκτός απ’ το να πάει ευθεία προς το στόχο, από τον άμεσο Αναρχικό δρόμο. Αλλιώς δεν θα φτάσει κανείς.”

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΚΤΩΒΡΙΑΝΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

This entry was posted in Ιστοριογραφικά βιβλία και κείμενα, Μπολσεβίκικη αντεπανάσταση and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.