Γυναικεία Συντροφική Αλληλεγγύη, Pepita Carpena

“…Τη δεύτερη και τελευταία ημέρα μου στη Βαρκελώνη [1939], ενόψει της επικείμενης φασιστικής απειλής, εμείς οι εκπρόσωποι των επιτροπών των Mujeres Libres και μερικοί σύντροφοι/ισσες από άλλες περιοχές πραγματοποιήσαμε συνάντηση. Σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές έπρεπε να πάρουμε τις απαραίτητες αποφάσεις για την οργάνωση της εκκένωσης της Βαρκελώνης…”

Γυναικεία συντροφική αλληλεγγύη

This entry was posted in Αντιπατριαρχικός αγώνας, Γυναίκες της Αναρχίας (βιογραφίες και κείμενα), Έργα και βιογραφίες πολιτικών συγγραφέων και επαναστατών/ριών, Ιστοριογραφικά βιβλία και κείμενα, Κοινωνική επανάσταση 1936-1939 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.