Η αλληλογραφία Makhno – Malatesta

Αλληλογραφία Μάχνο-Μαλατέστα για τη Πλατφόρμα Το 1926 η Oμάδα Ντιέλο Τρούντα (Νέστορ Μάχνο, Ίντα Μετ, Πιότρ Αρσίνοφ, Βαλέβσκυ, Λίνσκυ) κυκλοφόρησε τη γνωστή Πλατφόρμα. Ο Μαλατέστα απάντησε στον Μάχνο σχετικά με αυτήν και οι δυο επαναστάτες αντάλλαξαν μια ενδιαφέρουσα αλληλογραφεία την οποία και αναδημοσιεύουμε εδώ.

Malatesta – Makhno _ Αλληλογραφία

This entry was posted in Έργα και βιογραφίες πολιτικών συγγραφέων και επαναστατών/ριών, Μπολσεβίκικη αντεπανάσταση and tagged , , , . Bookmark the permalink.