Έξω Φρενών της Ομάδας Αυτομόρφωσης για την Αντιψυχιατρική, Θεσσαλονίκη 2010

Το παρόν έντυπο τυπώθηκε το σεπτέμβριο του 2010. Αποτελεί μια προσπάθεια συγκέντρωσης και αποτύπωσης ενός κύκλου συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 2009 στη Θεσσαλονίκη , από την ομάδα αυτομόρφωσης για την ψυχιατρική.

ΕΛΙΙΚΟ

This entry was posted in κείμενα, Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή, κρατική ψυχιατρική, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων and tagged , , . Bookmark the permalink.