Αναρχικό Ενημερωτικό Δελτίο 1984, Θεσσαλονίκη

Τώρα που οι αφέντες και οι υπηρέτες τους το μόνο μέλλον που υπόσχονται είναι η ανακύκλωση του παρελθόντος, σαν μόνη δυνατή ιστορική λύση παραμένει, η αφύπνιση της επαναστατικής συνείδησης που ανατρέπει τον παλιό κόσμο και ενοποιεί ταυτόχρονα ότι μέχρι τώρα αυτός διαχώριζε.

No 1 Νο 2

This entry was posted in Περιοδικά and tagged , , . Bookmark the permalink.