Τι είναι ο αναρχισμός – συλλογικό

ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ – Η φιλοσοφία μιας νέας κοινωνικής τάξης πραγμάτων, η οποία βασίζεται σε μια ελευθερία που δεν περιορίζεται από ανθρώπινους νόμους η θεωρία ότι όλες οι μορφές κυβέρνησης στηρίζονται στη βία και ότι, γι’ αυτό το λόγο, είναι λαθεμένες και επιζήμιες, καθώς επίσης και περιττές.
ΑΝΑΡΧΙΑ – Η απουσία κυβέρνησης, η δυσπιστία και η περιφρόνηση προς την εξουσία που στηρίζεται στον εξαναγκασμό και τη βία, μια κοινωνική κατάσταση που ρυθμίζεται με εθελοντική συμφωνία αντί της κυβέρνησης.
ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ – Αυτός που πιστεύει στον Αναρχισμό, που αντιτίθεται σ’ όλες τις μορφές εξαναγκαστικής κυβέρνησης και σφετεριστικής εξουσίας, ο προπαγανδιστής της Αναρχίας ή της απουσίας κυβέρνησης, σαν ιδανικού πολιτικής ελευθερίας και κοινωνικής αρμονίας.

Τι είναι ο αναρχισμός

This entry was posted in Σύγχρονες αναλύσεις, βιβλία και κείμενα and tagged , , , , . Bookmark the permalink.