Κυριαρχία και Κοινωνικοί αγώνες στον “ελλαδικό χώρο”

Την αφορμή για τη “συγγραφική” και εκδοτική αυτή απόπειρα, αποτέλεσε η αναγνωστική πρόσβαση σε μια πολύχρονη και πολύμοχθη ανέκδοτη εργασία του συντρόφου Δημήτρη Τρωαδίτη καταγραφής των κοινωνικών αγώνων που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 19ου και 20ού αιώνα στον “ελλαδικό χώρο” και της αναρχικής παρουσίας σ’ αυτούς, (εργασία η οποία θα αξιοποιηθεί στους επόμενους τόμους που ευελπιστούμε να εκδόσουμε) και τη δυνατότητα συνεύρεσης, αλληλογνωριμίας και συνεργασίας αυτών που συγκροτούν για τον παρόντα τόμο την Ομάδα Ενάντια στη Λήθη, έδωσε ο ανοιχτός -στην προφορική ή έντυπη διατύπωση, κατάθεση, παρουσίαση και λειτουργική επεξεργασία κάθε άποψης και πρακτικής που αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχική- χώρος της Αναρχικής Αρχειοθήκης.

Σ’ αυτό τον πρώτο τόμο, -ο οποίος αποτελεί το προϊόν, μιας τρίχρονης συνεχούς προσπάθειας συγκέντρωσης και δημιουργικής επεξεργασίας της ύλης, μιας λειτουργίας αυτομόρφωσης κι ενός δημιουργικού (και όχι υπονομευτικού και διαλυτικού) “θεωρητικού κονταροχτυπήματος” σε ελεύθερο πεδίο ανάμεσα σε συντρόφισσες και συντρόφους με διαφορετικές καταβολές και εκτιμήσεις σε επί μέρους ζητήματα, αλλά πεπεισμένους: για την αξία εννοιών (όπως της συνέπειας), διεργασιών όπως της αυτοοργάνωσης) και φυσικά για την ανάγκη απελευθέρωσης της κοινωνίας απ’ τα κρατικά δεσμά-, καταγράφονται και επιχειρείται να ερμηνευτούν γεγονότα μέχρι και το 1843 – 44.
Θεωρήσαμε κομβικό αυτό το χρονικό σημείο καθώς η πρώτη προσπάθεια συγκρότησης εθνικού κράτους στον “ελλαδικό χώρο” κλονίζεται αυτή την περίοδο μέσα από έντονες κοινωνικές δραστηριότητες, τελματώνεται μέσα από τις ενδοεξουσιαστικές διαμάχες και περνά σε μια νέα φάση ανασυγκρότησης. […] (Από την έκδοση)

Περιεχόμενα
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
“ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ”
Η ροή των ανθρώπινων ομάδων στο χώρο, η διαμόρφωση του “ελλαδικού πληθυσμού” και εκφάνσεις του κοινωνικού ανταγωνισμού μέχρι την οθωμανοκρατία
Κοινότητα, κοινοτικός βίος και κοινοτισμός
– ΜΕΡΟΣ Α. Ο “ΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ” ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Η ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ
Η κατάκτηση του “ελλαδικού χώρου”
Κρατική οργάνωση και εκμεταλλευτικό σύστημα
Παραρτήματα
ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΗΓΕΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κλήρος
Αρματωλοί
Κοτσαμπάσηδες
Φαναριώτες
Παραρτήματα
ΕΝΕΤΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ
ΕΝΑ ΔΥΤΙΚΟ ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Διοίκηση
Ταξικός διαχωρισμός
Θρησκεία – εκκλησία
Παραρτήματα
– ΜΕΡΟΣ Β. ΟΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟΝ “ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ” ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ – ΕΝΔΟΕΞΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ – ΚΥΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1821
Κοινωνικές εξεγέρσεις επί Βενετοκρατίας
Στα χρόνια της πρώτης γαλλικής κατοχής
Στα χρόνια της ρωσοτουρκικής κατοχής
Επτανησιακό κράτος
Στα χρόνια της δεύτερης γαλλικής κατοχής
Η βρετανική διαχείριση της εξουσίας
Παραρτήματα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΡΑΤΙΚΗ-ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟΝ ΟΘΩΜΑΝΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ “ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ”
Κλέφτες
Η εξεγερτική δραστηριότητα μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα
Το προεπαναστατικά χρόνια
Παραρτήματα
“ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ” ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ 1821
“Νεοελληνικός Διαφωτισμός”
Ευρωπαϊκός χώρος και πρώτες “ελληνικές” αστικές συγκροτήσεις
Φιλική Εταιρία
Παραρτήματα
– ΜΕΡΟΣ Γ. Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821 ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
1821 – Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ “ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ”
Η κοινωνική έκρηξη
Η διαδικασία εκτροπής της επανάστασης απ’ τον κοινωνικό της δρόμο
Παραρτήματα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ – Η ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ
Παραρτήματα
Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Αντιβασιλεία – Όθωνας (1833 – 1843)
Κοινωνικοί αγώνες κατά τη διάρκεια της Οθωνικής Απολυταρχίας
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κυριαρχία

This entry was posted in μπροσούρες, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων and tagged , , , , . Bookmark the permalink.