Ένα ΣΧΟΛ(ε)ΙΟ για την κοινωνική αποσύνθεση – Destato Συνέλευση Περάματος για την αλληλεγγύη και τη δράση

Το παρόν έντυπο αποτελεί μια προσπάθεια κριτικού σχολιασμού του θεσμού της εκπαίδευσης. Γράφτηκε, συνδιαμορφώθηκε και εκδόθηκε από την συνέλευση Destato, η οποία δημιουργήθηκε μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη του 2008, έχοντας ως στόχο τη διάχυση ανατρεπτικού και ριζοσπαστικού λόγου στις γειτονιές του Περάματος.

Το Destato λειτουργεί αντιιεραρχικά, αντισεξιστικά, αντιθεσμικά, αντιεμπορευματικά και αδιαμεσολάβητα.
Το σχολείο ως ένας από τους θεμέλιους λίθους της κοινωνίας δεν θα μπορούσε να αποτελεί ένα πολιτικά ουδέτερο κρατικό μηχανισμό. Μέσα από τη βιωμένη εμπειρία όλων μας θα επιχειρήσουμε μια ανάλυση του «κρυφού σχολειού» και των μηχανισμών του. Χρησιμοποιούνται εργαλειακά σχήματα ερμηνείας της λειτουργίας του σχολικού μηχανισμού ως θεσμός παραγωγής, αναπαραγωγής και ιδεολογικής χειραγώγησης στις οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές αξίες και στον ταξικό διαχωρισμό της καπιταλιστικής κοινωνίας. Από την άλλη όμως απέναντι σε μία τόσο απλουστευμένη ερμηνεία που αντιμετωπίζει τα σχολεία ως τέλεια προγραμματισμένους θεσμούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των κυρίαρχων τάξεων και του κράτους δεν φαίνονται περιθώρια για ανθρώπινη παρέμβαση προς τις οδούς της αυτοδημιουργίας, της αντίστασης, της αυτοδιαχείρισης και της χειραφέτησης.

Ένα ΣΧΟΛ(ε)ΙΟ για την κοινωνική αποσύνθεση Destato Συνέλευση Περάματος για την αλληλεγγύη και τη δράση

This entry was posted in Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή, μπροσούρες, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων and tagged , , , , . Bookmark the permalink.