Εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα 1875-2010

Το χρονολόγιο των εργατικών και κοινωνικών αγώνων στην Ελλάδα από το 1875 έως το 2005 δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2006 στην μπροσούρα «σκιαγραφώντας το κάτεργο» η οποία εκδόθηκε από την αναρχική ομάδα «ΕΝ ΠΛΩ». Η παρούσα έκδοση έχει εμπλουτιστεί με τους αγώνες που ξεσπάσανε από το 2005 έως το 2010 και έχει εκδοθεί απο το στέκι Αντίπνοια στο πλαίσιο του διήμερου εκδηλώσεων της Συνέλευσης Αναρχικών για την Κοινωνική Αυτοδιεύθυνση ενόψει της Πρωτομαγιάς του 2011

Εργατικοί και κοινωνικοί αγώνες στην Ελλάδα 1875-2010 στέκι Αντίπνοια

σκιαγραφώντας το κάτεργο

This entry was posted in μπροσούρες, Μπροσούρες, κείμενα, αναλύσεις και βιβλία συλλογικοτήτων, Ταξικοί αγώνες and tagged , , , , . Bookmark the permalink.