Η τυραννία της απουσίας δομών – Jo Freeman & Cathy Levine

Όσο λιγότερο οργανωμένο είναι ένα κίνημα, τόσο λιγότερο έλεγχο έχει πάνω στην κατεύθυνση προς την οποία αναπτύσσεται και στις πολιτικές δράσεις που αναλαμβάνει. Αυτό σημαίνει πως δεν διαδίδονται οι ιδέες του. Με δεδομένο ένα κάποιο ενδιαφέρον από τα μέσα ενημέρωσης και την καταλληλότητα των κοινωνικών συνθηκών, οι ιδέες μπορούν να διαχυθούν ευρέως. Αλλα η διάχυση των ιδεών δεν σημαίνει πως αυτές υλοποιούνται – σημαίνει μονάχα πως συζητιούνται. Στο βαθμό που μπορούν να εφαρμοστούν ατομικά, γίνονται πράξη – στον βαθμό που απαιτούν συντονισμένη πολιτική εξουσία για να υλοποιηθούν, δεν γίνονται.

Η τυραννία της απουσίας δομών (Jo Freeman & Cathy Levine)

 

This entry was posted in Σύγχρονες αναλύσεις, βιβλία και κείμενα and tagged , . Bookmark the permalink.