Εκπαιδευτικός ζουρλομανδύας ή σχολεία του δρόμου – Goodman & Dannison

Ο Paul Goodman … στο πρώτο κείμενο του βιβλίου του κάνει μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη συστηματική εκπαίδευση και σ’ αυτή που πηγάζει απ’ την εμπειρική σχέση με το κοινωνικό γίγνεσθαι, για να περάσει -με το δεύτερο κείμενο- στην ανάδειξη των επιδράσεων του σχολικού θεσμού πάνω στο άτομο και την κοινωνία, προτείνοντας ταυτόχρονα τις δικές του εναλλαγές. …Το κείμενο “THE FIRST STREET SCHOOL” γραμμένο από τον ψυχολόγο-παιδαγωγό George Dannison,κυκλοφόρησε σε πολλές διαφορετικές εκδόσεις σ’ όλο τον κόσμο. Δίνει ενδιαφέρουσες εικόνες και απόψεις πάνω στο πρόβλημα της άντι-αυταρχικής παιδείας.

“Η προοδευτική εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως μια αντι-κίνηση σε ένα παγιωμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Έχει σαν στόχο να συμπεριλάβει ότι έχει καταπιεστεί.” Αυτόνομες εκδόσεις 1982

Εκπαιδευτικός ζουρλομανδύας ή σχολεία του δρόμου (Γκούντμαν & Ντάννισον)

This entry was posted in Ελευθεριακή Εκπαίδευση, Κοινωνικός έλεγχος - Καταστολή, Σύγχρονες αναλύσεις, βιβλία και κείμενα and tagged . Bookmark the permalink.